Toespraak Pieter Bol

Toespraak van Pieter Bol in de Zuiderkerk op 30 maart 2012. Door tijdgebrek is slechts het laatste deel uitgesproken

Beste mensen,
Graag wil ik jullie vertellen over de laatste maanden, weken, dagen van Auke. Zijn laatste kwaal, een laat gevolg van de bestralingen in 1975, had hij verborgen gehouden tot zijn grote feest van 3 september vorig jaar. Want hij wilde dat niet bederven voor zichzelf en voor alle vrienden. Pas daarna begon hij met de drie chemokuren die hem in toenemende mate ‘knock out’ sloegen.
In december werd duidelijk dat hij niet meer thuis kon blijven met af en toe wat hulp van deze of gene. Er moest een duidelijk gestructureerde zorg om hem heen komen, door goede vrienden die dat konden en aankonden. Met heldere afspraken over wanneer wie voor wat. Ik ga hier geen namen noemen van de vijf tot tien vrienden die in toenemende mate Auke met zorg omringden.
Ondanks het feit dat hij zelf altijd voor zijn vrienden klaar stond als het erop aankwam, was hij toch steeds heel ontroerd en dankbaar voor de liefde die hij in die zorg ervoer. Het is heel gelukkig dat juist hij dit heeft mogen ondervinden, want niemand had het meer verdiend.
Op de laatste vrijdag van zijn leven heeft hij, het was een godswonder, het boek in ontvangst mogen nemen dat na zijn mooie tentoonstelling in september zes maanden in de maak was. Hij kon niet veel meer uiten maar het was duidelijk dat hij heel geroerd was. Het meest nog door het dubbelportret van Petra en hem in het begin van het boek.
Drie van de makers van het boek, fotografe Martijn van der Molen, eindredacteur Pieter Bol en drukker Jan de Jong kregen met die overhandiging aan Auke hun grootste beloning.
Het boek is mooi geworden. Vanaf nu tot het einde van deze bijeenkomst kunt u een exemplaar ervan in ontvangst nemen bij de tafel aan de uitgang.
Wie zich geroepen voelt om een vrijwillige bijdrage te geven, is welkom. Het geld zal gaan naar de Balinese scholieren en studenten die Auke al jaren gesteund heeft. Hij wilde graag dat zij hun opleidingen kunnen afmaken.
We hopen dat u het boek nog vaak ter hand zult nemen en zien dat de vele aspecten van onze wonderbaarlijke Auke zich weerspiegelen in die unieke verzameling mensen om hem heen.

Pieter Bol