Toespraak Hendrik Battjes

Dames en Heren. Het is een erkend feit, Auke was ook in de politiek een fenomeen. Hij was het schoolvoorbeeld van een goede volksvertegenwoordiger. Hij bemoeide zich met alles wat naar zijn mening beter kon, en dat was heel veel. In de gemeenteraad spande hij zich in voor de meest uiteenlopende zaken en daarbuiten was hij al even actief. Zo kwam hij op partijcongressen met moties over brandende kwesties als hypotheekrenteaftrek of pensioenen. 
Bij dit alles had Auke maar één drijfveer: zorg voor het welzijn van zijn medemensen. Amsterdam paste hem naar eigen zeggen als een warme jas en dat moest voor álle Amsterdammers gelden. Problemen van andere mensen trok hij zich persoonlijk aan. Iedereen voelde dat alles recht uit zijn hart kwam, ook en vooral als hij fel van leer trok. Door zijn deskundigheid en innemendheid kreeg hij veel voor elkaar. Ik noem een paar concrete voorbeelden van zijn activiteiten in de gemeenteraad.
- Vanzelfsprekend als eerste het milieu. Gif in de bodem en fijn stof in de lucht zijn absoluut onacceptabel, want daarvan worden mensen ziek. Maar het milieuprobleem is breder dan alleen Amsterdam, Auke verdiepte zich dan ook jarenlang in de stand van zaken van de héle planeet. Daarvan was Amsterdam wél het stukje waarop hij als raadslid invloed kon uitoefenen.
- Dan het verkeer. Hij lag wakker van de blackspots, de kruispunten waar de meeste verkeersslachtoffers vallen. Ook dát trok hij zich persoonlijk aan. Hij hield ook precies bij hoe het zich per kruispunt ontwikkelde. Waar de tram naar IJburg de gevaarlijke snelheid van 50 kilometer per uur zou halen wilde hij doornhagen langs de trambaan laten planten. Hekken wees hij af, want daar zouden wel eens kinderen overheen kunnen klauteren.
- Ook fietsers moesten veilig thuis kunnen komen, maar dat gold evenzeer voor automobilisten. Auke was in dat soort zaken niet eenkennig.
- Na zijn raadsperiode heeft hij lang gepleit voor een zwembad in het Centrum, alle schoolkinderen moesten leren zwemmen.
- Bibliotheekfilialen als het Pintohuis mochten niet worden opgedoekt, want jongeren en ouderen lenen alleen boeken als het filiaal niet te ver van huis is. 
- Een laatste voorbeeld. Als het goed is zijn de mensen in het openbaar vervoer meer gast dan klant. Zij moeten zich daar thuis voelen, anders zijn al die miljoenen weggegooid geld. Vandaar zijn plei-dooien voor verwarmde bushokjes op winderige plekken en voor een bus- of tramhalte voor de ingang van elk ziekenhuis, en niet tweehonderd meter verderop. Voor sommigen zijn dat details, Auke was gewoon begaan met patiënten die zo ver niet kunnen lopen.
Uit deze willekeurige opsomming blijkt dat groot of klein er voor hem niet toe deed. De Op-stapper werd met evenveel enthousiasme verdedigd als de Noord-Zuidlijn, de bushalte met evenveel inzet als de Opstapper. Het doet er immers niet toe of de medemens zich in een bushokje bevindt, in de tram, in de trein, op de fiets, in de auto, op straat, in het revalidatiecentrum of gewoon in huis. Auke voelde zich verantwoordelijk voor álles. Buiten Amsterdam zette hij zich in voor het rivierenlandschap en binnen Amsterdam met hetzelfde gemak voor de afzet van agrarische producten uit Waterland. Ook was en bleef hij altijd de bevlogen bioloog. Bloemen in parken en geveltuintjes kende hij bij naam, net als de vogels in de lucht. Hij bleef de actuele stand van de gierzwaluw in Amsterdam bijhouden, nog jaren na zijn bekende actie voor betere mogelijkheden om te nestelen. Waar sommige mensen duiven maar lastig vinden en alles doen om ze te weren, koesterde hij ze als zijn vrienden als ze kwamen aanvliegen op zijn vensterbank op de Zwanenburgwal.
Amsterdam was voor hem zowel stad als dorp. Hij voelde zich als dorpsbewoner thuis in de Nieuwmarkt, maar waakte voor dorpse ingrepen in de stad.

Ik besluit. Judith Herzberg schreef ooit een gedichtje over Aukes geliefde Opstapper en daarvan was hij nogal onder de indruk. Het gaat zo:

Je hoeft je hand maar op te steken
en het busje stopt. Je stapt in,
je groet, en wordt gegroet.

Deze drie regels vormen een mooie omschrijving van het levens-ideaal waar Auke voor heeft gestreden. Een sociaal en geborgen bestaan voor iedereen.
Dank u.